Nyheter

Ostabil rättning av BBQ
2023-12-09

Rättningen av BBQ bör vara stabil nu.

Värden som skattats av patienter har dock sparats och behöver inte göras om av patienterna.

Fler skattningar, auto-scroll, upprepade mätningar och mer
2023-09-07

Nya på begäran: TAS-20, MADRS-Y, WHODAS-36 och WHODAS-12 m.fl. Kontrollera alltid nya skattningar själv en gång så att uträkningarna stämmer med vad du själv förväntar dig.

Favoriter Nu kan du favoritmarkera skattningar som du ofta använder. Du hittar dessa på din startsida.

Auto-scroll För att underlätta att besvara skattningar har jag lagt till automatisk scrollning till nästa fråga. När man klickat på ett svar så scrollar sidan automatiskt till nästa fråga.

Upprepade mätningar För testpaket kan man nu göra upprepad mätning av ett föregående skattningspaket. På varje skattningspaket finns en nu knapp för att skapa en upprepad mätning som sedan länkas ihop med varandra. Du kan göra hur många upprepade mätningar som helst. Stöd för att jämföra resultat mellan upprepade mätningar kommer senare.

Nytt år och fler fix
2023-01-02

CORE-OM, DASS-21, ORS, SRS har haft problem som nu ska vara åtgärdade. Dessvärre kan skattningar som gjorts framtill nu inte visa korrekta beräkningar.

TFF och mer buggar
2022-10-07

Vid varje resultat finns nu TFF som står för "Tid från föregående". Det är en siffra som anger hur många sekunder det gick mellan föregående fråga tills att aktuell fråga besvarades.

Jakten på mindre fel fortsätter och jag tar tacksamt emot tips på fel eller buggar. Jag försöker lösa dessa så fort jag hinner. Det går bra att maila direkt till kontakt@screener.se

Förbättringar i utseende och information har också tillkommit. Jag tar även tacksamt emot feedback på saker som kan vara bra att klargöra gällande just instruktioner eller gränssnittet.

Tre nya skattningar samt bugfix
2022-09-05

Nu finns:

  • ORS
  • SRS
  • DASS-21
Några mindre problem med inloggningen har fixats. Fortfarande kvarstår några kosmetiska delar kring inloggning. På grund av mer avancerade funktioner nu tillgängliga har vissa problem dykt upp på äldre telefoner med äldre webläsare. Överlag kommer dessa lösas men tills vidare hänvisa klienter till att testa andra webläsare eller ex dator för att svara på skattningar.

Välkommen till en uppgraderad Screener
2022-08-07

Screener har genomgått en större förändring sedan den skapades 2014. Även om de flesta förändringar inte märks utåt är hela sidan ombyggd för att klara snabbare utveckling. Några avgörande förändringar som märks för dig som användare:

  • Även snabbtesterna kräver numera login
  • Svar sparas fortlöpande för minskad risk för förlust av svar vid längre formulär
  • Användare kan skapa flera receptioner
  • Enklare att byta epostkonton utan att förlora sitt konto
Dessa ändringar har kommit till främst för att minska risken för förlorad data, och för att skydda systemet mot skadliga attacker från diverse botar och utomstående system.

Då detta är en stor lansering kan det finnas några mindre fel. Dock kommer det komma ett antal fix och förbättringar framöver!

Starta test

Om du redan har ett test-id, fyll i det här för att starta testet.

Om screener

Historia:

2014 började jag mitt arbete som PTP-psykolog på vårdcentral. I allt fantastiskt arbete var pappersenkäter något som stal både tid och glädje. Jag ville ha ett verktyg som gjorde det enkelt och säkert att distribuera enkäter och rätta skattningarna. Jag byggde därför initialt en enkel webtjänst som innehöll ett antal av de vanligaste skattningarna.

Den tidsbesparing och ökade arbetsglädjen det innebar för mig att slippa pappersenkäter var något jag tänkte jag kunde dela med mig av - varför jag publicerade screener.se

Forfarande ökar intresset för sidan och antalet skattningar och funktioner tillkommer långsamt.

Jag bygger och driver sidan på egen hand och är därför lite begränsad i tid och resurser, men jag svarar alltid på frågor eller om det finns problem med sidan.

Kontakta mig

Du når mig på linked-in eller via epost info@screener.se

Frågor och svar

F: Är Screener gratis?

S: Ja, Screener är gratis för enskilda användare. Om organisationer eller bolag vill använda screener går det bra via enkilda användare. Vill man använda screener i större skala finns den möjligheten. Vänligen kontakta mig för ett upplägg kring detta.

F: Är Screener GDPR-kompatibelt?

S: Ja, Screener sparar inga personuppgifter kopplat till skattningar (i enlighet med GDPR (2016/679)).

F: Är Screener säkert?

S: Ja, screener är byggt med senaste ramverken för webtjänster och all trafik är krypterad.

F: Vem äger Screener?

S: Screener ägs och drivs som ett privat projekt av mig Johnny Ulinder.

F: Vilka skattningar finns på sidan?

S: Det finns för närvarande 77 skattningar på sidan. Dessa är: 515F , AAI , AAQ-II , AFQ-Y , ANTI , AQ , AS-18 , ASQ , ASRS , AUDIT , BBQ , BIV-CS , BSL-23 , CFQ , CHEXI , CIA , CORE-10 , CORE-OM , CPAQ-8 , CPRS-M-S , CSQ-8 , DASS-21 , DIP-Q , DSM-5 , DUDIT , EDE-Q , EQ , EQ-5D , FFMQ , GAD-7 , GAD-7F , HADS , HAI , HCL32 , IDS-100 , IES-R , IPIP , ISI , KEDS , LEVNADSVANOR , LPFS-BF , LSAS-SR , MADRS-S , MADRS-Y , MDQ , MFS , OASIS , ORS , PCL-5 , PCL-S , PDSS-SR , PHQ-9 , PROQOL5 , PROQOL5ENG , PSS-14 , PSWQ , RAADS , RAADS-14 , RCADS , RQ , SCL-90 , SHI , SMBQ , SOCFYS , SPIN , SRS , TAS-20 , TEST , TIPI , UIS-12 , ULS , VS , WHODAS-12 , WHODAS-36 , WRASS , WSAS , WURS ,

F: Jag har andra frågor om verktyget.

S: Kontakta mig direkt för fler frågor, mina kontaktvägar finns ovanför.

Om Screener

Screener är ett verktyg för att enkelt och säkert administrera kliniska enkäter och formulär.

Verktyget lanserades 2014 och används av hundratals behandlare runt om i Sverige.

Säkerhet och personuppgifter.

Screener sparar inga personuppgifter kopplade till skattningarna. All trafik är krypterad och all data lagras på säkra servrar i Sverige.

Screener använder cookies för att fungera korrekt. Använder du screener accepterar du dessa cookies.

Kostnad

Screener är kostnadsfritt i grundutförandet för enskilda användare - och kommer alltid att vara.

Samtliga skattningar som erbjuds kräver non-profit användning.