WSAS

Skatta följande frågor på skalan 0-8 där 0 betyder ingen försämring och 8 innebär mycket allvarlig försämring genom att markera den siffra som stämmer bäst för dig.


1. På grund av mitt [problem] är min arbetsförmåga

2. På grund av mitt [problem] är min förmåga att sköta hemmet (t.ex. städa, handla, laga mat, ta hand om barnen)

3. På grund av mitt [problem] är mina sociala fritidsaktiviteter (med andra människor)

4. På grund av mitt [problem] är mina privata fritidsaktiviteter (som görs på egen hand)

5. På grund av mitt [problem] är min förmåga att skapa och vidmakthålla nära relationer med andra människor (inkluderat de jag bor med)

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Ingen copyright

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License