VS

Välmåendeskalan

Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och markera det som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan.


... känt dig lugn och avspänd?

... sovit gott och lagom mycket?

... haft god aptit och matlust?

... kunnat vara fokuserad och koncentrerad på dagens göromål?

... kunnat ta initiativ och komma igång med sådant du velat göra?

... känt intresse för olika aktiviteter och för människor omkring dig?

... känt dig optimistisk och sett saker från den ljusa sidan?

... känt dig glad och harmonisk?

... känt dig pigg och energifylld?

... känt dig tillfreds med dig själv?

... känt stark livslust?

... kunnat fatta beslut och följa dem?

... kunnat säga ifrån och hävda dig själv när det behövts?

... kunnat vara närvarande i stunden och släppa problemtankar?

... känt dig nöjd med ditt liv som det ser ut nu?

... haft kraft att återhämta dig, om något varit stressigt eller besvärligt?

... känt att din tillvaro är meningsfull?

... känt dig frisk och vid god hälsa?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Braconier, A. (2015). Välmåendeformuläret – ett mått på subjektivt välmående. Psykometrisk utvärdering av en ny självskattningsskala. (Examensarbete Psykoterapeutprogrammet). Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Ström, L., & Carlbring, P. (2014). Handbok för oglada: vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och harmoni. Västerås: KBT-akademin Sverige AB.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License