ULS

Följande frågor handlar om hur människor känner sig ibland. Markera ditt svar för varje fråga genom att sätta ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer bäst.


Hur ofta känner du att du har god kontakt med människor omkring dig?

Hur ofta känner du att du inte har någon att tala med om ett problem?

Hur ofta känner du att du saknar sällskap?

Hur ofta känner du dig ensam?

Hur ofta känner du dig som en del av en grupp av vänner?

Hur ofta känner du att du har mycket gemensamt med människor omkring dig?

Hur ofta känner du att du inte har någon nära vän?

Hur ofta känner du att dina intressen och idéer inte delas av människor i din omgivning?

Hur ofta känner du dig utåtriktad och vänlig?

Hur ofta känner du dig ha nära kontakt med människor?

Hur ofta känner du dig lämnad utanför?

Hur ofta känner du att dina relationer med andra inte är meningsfulla?

Hur ofta känner du att ingen egentligen känner dig speciellt väl?

Hur ofta känner du dig isolerad från andra?

Hur ofta känner du att du kan få någon att umgås med när du vill det?

Hur ofta känner du att det finns människor som förstår dig väl?

Hur ofta känner du dig blyg?

Hur ofta känner du att människor i närheten ignorerar dig?

Hur ofta känner du att det finns människor du kan tala med?

Hur ofta känner du att det finns människor du kan vända dig till?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Sprids inte vidare utan kontakt med Ingeborg Nilsson, Umeå universitet, ingeborg.nilsson@umu.se. Svensk översättning: Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills and adjustment. CyberPsychology & Behavior, 7 (1), 41-48. Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2005). Emotional intelligence and interpersonal skills. In: R. D., Roberts & R. Schulze (Eds.). International handbook of emotional intelligence (pp 289-308). Cambridge, MA: Hourefe.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License