TIPI

Ten Item Personality Inventory -

Nedan anges ett antal personlighetsdrag som kanske eller kanske inte passar in på dig. Var snäll och ange i hur hög grad du håller med eller inte håller med om att påståendet passar in på dig. Du ska ange i hur hög grad de båda orden passar in på dig, även om ett av orden passar in bättre än det andra på dig.


Jag ser mig själv som: Utåtriktad, entusiastisk

Jag ser mig själv som: Kritisk, grälsjuk

Jag ser mig själv som: Pålitlig, självdisciplinerad

Jag ser mig själv som: Ängslig, lätt upprörd

Jag ser mig själv som: Öppen för nya erfarenheter, komplex

Jag ser mig själv som: Reserverad, tyst

Jag ser mig själv som: Sympatisk, varm

Jag ser mig själv som: Rörig, slarvig

Jag ser mig själv som: Lugn, emotionellt stabil

Jag ser mig själv som: Konventionell, okreativ

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Provided by Emil Lundell Psychology department, faculty of Economy, Communication and IT. Karlstad University

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License