SPIN

Ange hur mycket du besvärats av följande problem under den gångna veckan. Markera endast en ruta för varje problem och besvara samtliga frågor.


Jag är rädd för auktoritetspersoner

Jag besväras av att rodna inför andra

Fester och sociala tillställningar gör mig rädd

Jag undviker att tala med människor jag inte känner

Att bli kritiserad gör mig rädd

Av rädsla för att bli generad undviker jag att göra saker eller prata med människor

Att svettas inför andra ger mig obehag

Jag undviker att gå på fester

Jag undviker aktiviteter där jag står i centrum för uppmärksamheten

Att prata med främmande människor gör mig rädd

Jag undviker att hålla tal

Jag skulle göra vad som helst för att slippa bli kritiserad

Jag besväras av hjärtklappning när jag är med andra

Jag är rädd för att göra saker när andra skulle kunna se på

Att bli generad eller att verka dum hör till mina värsta rädslor

Jag undviker att tala med auktoritetspersoner

Att darra eller skaka inför andra är plågsamt för mig

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Jonathan Davidson. 1995, 2008, 2015. All rights reserved. Permission to use the SPIN must be obtained from the copyright holder at mail@cd-risc.com. The SPIN may not be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, or by any information storage or retrieval system without permission in writing from the copyright holder. Auktoriserad svensk översättning Cecilia Svanborg, Erik Hedman, Ewa Mörtberg, 2016. Enligt avtal fri att använda i offentlig svensk sjukvård.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License