socfys

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå


Hur mycket tid ägnade du den senaste veckan åt fysisk träning som fick dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? (kryssa för det svarsalternativ som passar in bäst på dig)

Hur mycket tid ägnade du den senaste veckan åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). (kryssa för det svarsalternativ som passar in bäst på dig)

Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
©

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License