SMBQ

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire

Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Markera i skalan i vilken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen av din dagtid.


1. Jag känner mig trött.

2. Jag känner mig pigg.

3. Jag känner mig fysiskt utmattad.

4. Jag känner att jag har fått nog.

5. Jag känner mig full av energi.

6. Mina “batterier“ är ”uttömda”.

7. Jag känner mig alert.

8. Jag känner mig utbränd.

9. Jag känner mig mentalt trött.

10. Jag känner att jag inte orkar gå upp på morgonen.

11. Jag känner mig aktiv.

12. Jag känner mig dåsig.

13. Jag är spänd.

14. Jag känner mig avspänd.

15. Jag känner mig rastlös.

16. Jag känner en stark inre spänning.

17. Jag känner mig för trött för att tänka.

18. Jag har svårt att koncentrera mig.

19. Jag känner mig trögtänkt.

20. Jag kan inte tänka klart.

21. Det är svårt för mig att tänka på komplicerade saker.

22. Jag känner mig splittrad i tankarna.

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Ingen copyright

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License