SHI

Vänligen, läs igenom varje påstående noggrant. Välj sedan det påstående som bäst stämmer överens med hur du har känt den senaste veckan, inklusive idag. Försäkra dig om att du läst alla påståenden i gruppen (1-20) innan du gör ditt val.


Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12

Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15

Fråga 16

Fråga 17

Fråga 18

Fråga 19

Fråga 20

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Ingen copyright vid icke-vinstdrivande användning

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License