SCL-90

Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden.
Läs noggrant igenom ett i taget. Markera det alternativ som Du tycker bäst beskriver hur Du känt det under det senaste 7 dagarna.
Markera bara ett alternativ för varje påstående och försäkra Dig om att Du inte hoppar över något.


1. Huvudvärk

2. Nervositet eller inre oro

3. Återkommande tankar, ord eller ideér som du inte kan göra Dig fri från

4. Svimningskänsla eller yrsel

5. Förlust av sexuellt intresse eller njutning

6. Att känna Dig kritisk mot andra

7. Känslan av att någon kan kontrollera Dina tankar

8. Känslan av att andra är skuld till de flesta av Dina problem

9. Svårigheter att komma ihåg saker och ting

10. Oro över slarv eller vårdslöshet

11. Att Du bli förargad eller irriterad

12. Smärtor i hjärttrakten eller i bröstet

13. Att känna Dig rädd när Du vistas på öppna platser eller på gator

14. Tröghet eller brist på energi

15. Tankar på att ta Ditt liv

16. Att höra röster som andra människor inte hör

17. Att känna Dig darrig

18. En känsla av att de flesta inte går att lita på

19. Dålig aptit

20. Att ha lätt för att brista i gråt

21. Att Du känner Dig blyg eller besvärad inför det motsatta könet

22. Känslan av att vara snärjd eller fångad

23. Att plötsligt känna Dig rädd utan anledning

24. Okontrollerbara utbrott av ilska

25. Rädsla för att gå hemifrån ensam

26. Att klandra Dig själv för saker och ting

27. Smärtor i nedre delen av ryggen

28. Att ha svår att få saker och ting gjorda

29. Ensamhetskänslor

30. Nedstämdhet

31. Allt för mycket oro för saker och ting

32. Brist på intresse för saker och ting

33. Rädsla och ängslighet

34. Att bli lätt sårad

35. Känslan av att andra vet vad Du tänker

36. En känsla av att andra inte förstår Dig eller inte bryr sig om dig

37. Att känna att andra är ovänliga eller tycker illa om dig

38. Att behöva göra saker och ting mycket långsamt för att vara säker på att det blir rätt

39. Hjärtklappning eller andra obehagskänslor från hjärtat

40. Illamående eller orolig mage

41. Att Du känner Dig underlägsen andra

42. Värk eller ömhet i musklerna

43. Känslan av att andra iaktar Dig eller pratar om Dig

44. Svårigheter att somna

45. Att Du måste kontrollera vad Du gör gång på gång

46. Att ha svårt att bestämma Dig

47. Rädsla för att åka med tåg, buss, spårvagn eller tunnelbana

48. Att ha svårt att andas

49. Vågor av kyla eller värme genom kroppen

50. Att Du måste undvika vissa saker, platser eller aktiviteter, därför att de skrämmer Dig

51. En känsla av tomhet i huvudet

52. Att det domnar eller sticker i olika delar av kroppen

53. En känsla av klump i halsen

54. Känslor av hopplöshet inför framtiden

55. Koncentrationssvårigheter

56. Svaghet i delar av kroppen

57. Att Du känner dig spänd eller uppjagad

58. Att Du känner Dig tung i armar eller ben

59. Tankar på döden och hur det är att dö

60. Att Du äter för mycket

61. Obehag, när andra iakttar Dig eller pratar om Dig

62. Tankar som inte är Dina egna

63. Impulser att slå, skada eller göra någon illa

64. Att vakna tidigt på morgonen

65. Handlingar som Du måste upprepa flera gånger eller utföra efter ett bestämt mönster (t ex röra vid vissa saker, tvätta Dig eller räkna)

66. Orolig eller störd sömn

67. Impulser att slå sönder eller krossa saker

68. Idéer eller övertygelser, som andra inte delar

69. Att känna Dig mycket osäker eller generad tillsammans med andra människor

70. Obehag när Du vistas bland mycket folk (t ex affärer eller på biografer)

71. Att allt känns ansträngande

72. Ångest- eller panikattacker

73. Obehag att dricka eller äta ute (t ex på barer eller restauranger)

74. Att ofta hamna i häftiga ordväxlingar

75. Att känna Dig nervös när Du är ensam

76. Att andra inte tillräckligt uppskattar det Du gör

77. Att Du känner Dig ensam när Du är tillsammans med andra

78. Oro och rastlöshet så att Du inte kan sitta still

79. Känslor av att vara värdelös

80. Känslan att välbekanta saker är underliga eller overkliga

81. Att du skriker eller kastar saker

82. Rädsla för att svimma när Du vistas ute bland folk

83. Känslan att folk skulle utnyttja Dig om de kunde

84. Sexuella tankar som oroar Dig mycket

85. Tankar att Du borde bli straffad för Dina synder

86. Att känna Dig pressad att få saker gjorda

87. Känslan att Du har något allvarligt kroppsligt fel

88. Att aldrig känna Dig nära någon annan människa

89. Skuldkänslor

90. Föreställningen att det är något fel på Ditt förstånd

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Instrumentet är fritt och finns i SIS-rapport. Ref Statens institutionsstyrelse (SiS) följer upp och utvecklar 4/02 Fridell, M., Cesarec, Z., Johansson, M. och Malling Thorsen, S. (2002).

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License