RAADS-14

Nedan finns 14 livserfarenheter och personlighetsdrag som kan gälla för dig. Markera det alternativ som sant för dig i varje ruta. Markera ett alternativ per fråga.


1. När jag talar med andra har jag svårt för att förstå hur de känner sig.

2. Vissa vardagliga material (som inte stör andra) upplever jag som väldigt obehagliga när de berör huden.

3. Jag har väldigt svårt för att klara grupparbeten och att fungera i grupp.

4. Det är svårt att föreställa sig vad andra förväntar sig av mig.

5. Jag vet ofta inte hur jag ska bete mig i sociala situationer.

6.* Jag är bra på att småprata och kallprata med folk.

7. När jag känner mig överväldigad av intryck behöver jag få vara för mig själv och stänga dem ute.

8. Hur man skaffar sig vänner och hur man umgås socialt är obegripligt för mig.

9. I samtal med någon har jag svårt att veta när det är min tur att tala eller lyssna.

10. Ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga ljud (t ex. dammsugare eller för mycket prat eller för högljudda samtal).

11. Det kan vara väldigt svårt att avläsa en persons ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk samtidigt som personen talar.

12. Jag fokuserar mer på detaljerna än på helheten.

13. Jag uppfattar saker för bokstavligt vilket gör att jag ofta missförstår vad andra menar.

14. Jag blir extremt upprörd när det sätt som jag föredrar att göra saker och ting på, plötsligt ändras.

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© RAADS© 2007 Översatt till svenska av Susanne Bejerot, neuropsykiatriska enheten, NSP, St Göran, SE‐112 81 Stockholm. Digitaliserad med medgivande från Edward Ritvo.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License