PROQOL5

Version 5 (Stamm, 2009) I det följande kommer ibland orden 'hjälpa' eller 'hjälpande' att stå inom klamrar. Det beror på att det ser ut så i det engelskspråkiga originalet. Tanken är att du kan sätta in det ord som passar bäst för dig i förhållande till ditt uppdrag. När du [hjälper] människor har du direktkontakt med deras liv. Som du kanske har märkt, kan din medkänsla för dem som du [hjälper] påverka dig både positivt och negativt. Nedan följer några frågor om dina erfarenheter, både positiva och de negativa, som [hjälpare]. Ta ställning till var och en av följande frågor om dig själv och din aktuella arbetssituation. Välj den siffra som stämmer bäst med hur ofta du upplevt dessa saker under de senaste 30 dagarna.


1. Jag är glad

2. Jag är mentalt upptagen av fler än en av de personer jag [hjälper]

3. Jag känner glädje över att kunna [hjälpa] människor

4. Jag känner samhörighet med andra

5. Jag rycker till och reagerar starkt på oväntade ljud

6. Jag känner mig stärkt efter att ha arbetat med dem jag [hjälper]

7. Jag har svårt att skilja mitt personliga liv från mitt liv som [hjälpare]

8. Jag är inte så produktiv på jobbet eftersom jag har svårt att sova på grund av de traumatiska upplevelser en av de personer som jag [hjälper] har haft

9. Jag tror att jag kanske har påverkats av den traumatiska stress de jag [hjälper] har upplevt

10. Jag känner mig som fångad i en fälla i mitt arbete som [hjälpare]

11. På grund av mitt [hjälpande] yrke, har jag kommit på kant med människor om olika saker

12. Jag gillar mitt arbete som [hjälpare]

13. Jag känner mig nedstämd på grund av de traumatiska upplevelser de människor jag [hjälper] har haft

14. Det känns som om jag upplever det trauma som någon som jag har [hjälpt] har haft

15. Jag har värderingar som ger mig kraft

16. Jag är nöjd med hur jag kan hänga med i kunskapsutvecklingen inom mitt område

17. Jag är den jag alltid velat vara

18. Mitt arbete får mig att känna mig nöjd

19. Jag känner mig sliten på grund av mitt arbete som [hjälpare]

20. Jag känner mig nöjd och tänker med glädje på de jag [hjälper], och hur jag kan hjälpa dem

21. Jag känner mig överväldigad eftersom min arbetsbelastning verkar oöverskådlig

22. Jag tror att jag kan göra en skillnad genom mitt arbete

23. Jag undviker vissa verksamheter eller situationer för att de påminner mig om skrämmande upplevelser som de människor jag [hjälper] har haft

24. Jag är stolt över vad jag kan göra för att [hjälpa]

25. Mitt [hjälpande] gör att jag har påträngande och skrämmande tankar

26. Det känns som att jag kört fast pga. systemet

27. Jag tänker att jag är en framgångsrik [hjälpare]

28. Det finns viktiga delar av mitt arbete med traumatiserade människor som jag inte kommer ihåg

29. Jag är en väldigt omtänksam person

30. Jag är glad att jag har valt det här arbetet

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyright https://proqol.org

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License