PHQ-9

Detta frågeformulär är viktigt för att kunna ge dig bästa möjliga hälsovård. Dina svar kommer att underlätta förståelsen för problem som du kan ha.

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem:


Lite intresse eller glädje i att göra saker

Känt dig nedstämd, deprimerad eller känt att framtiden ser hopplös ut

Problem att somna eller att du vaknat i förtid, eller sovit för mycket

Känt dig trött eller energilös

Dålig aptit eller att du ätit för mycket

Dålig självkänsla - eller att du känt dig misslyckad eller att du svikit dig själv eller din familj

Svårigheter att koncentrera dig, till exempel när du läst tidningen eller sett på TV

Att du rört dig eller talat så långsamt att andra noterat det? Eller motsatsen att du varit så nervös eller rastlös att du rört dig mer än vanligt

Tankar att det skulle vara bättre om du var död eller att du skulle skada dig på något sätt

Om du kryssat för att du haft något av dessa problem, hur stora svårigheter har dessa problem förorsakat dig på arbetet, eller för att ta hand om sysslor hemma, eller i kontakten med andra människor?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© © Pfizer AB. PHQ-9 är framtagen av Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke, och kolleger, med ett utbildningsbidrag från Pfizer Inc. Översättning av Mats Adler, Affektiva mottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Skalan är tillgänglig för patientarbete och forskning, även som elektroniskt formulär. Eftertryck för försäljning är förbjudet. Datum för detta dokument är 051228.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License