PDSS-SR

Flera av de följande frågorna handlar om panikattacker och begränsade symtomattacker. I det här formuläret definierar vi en panikattack som en plötslig upplevelse av rädsla eller obehag som åtföljs av åtminstone 4 av de symtom som listas nedan. För att det ska anses vara en plötslig upplevelse måste symtomen nå sin kulmen inom 10 minuter. Episoder liknande panikattacker men som har färre än 4 av dessa listade symtom kallas för begränsade symtomattacker. Här är symtomen man räknar:

 • Snabba eller bultande hjärtslag
 • Svettning
 • Darrning eller skakning
 • Andnöd
 • Känsla av att kvävas
 • Bröstsmärta eller obehag
 • Illamående
 • Yrsel eller svimningskänsla
 • Overklighetskänslor
 • Domningar eller stickningar
 • Frossa eller värmevallningar
 • Rädsla för att tappa kontrolleneller att bli galen
 • Rädsla att dö

För var och en av de följande frågorna, var vänlig markera det svar som bäst beskriver din upplevelse under den gångna veckan.


1. Hur många panikattacker och begränsade symtomattacker har du haft under den gångna veckan?

2. Om du hade några panikattacker under den gångna veckan, hur påfrestande (obehagliga, skrämmande) var de medan de pågick? (Om du hade fler än 1, ge en genomsnittsskattning. Om du inte hade några panikattacker men hade begränsade symtomattacker, svara för de begränsade symtomattackerna).

3. Under den gångna veckan, hur mycket har du oroat dig eller känt dig ångestfylld inför när din nästa panikattack skulle komma, eller för rädslor relaterade till attackerna (till exempel, att de skulle kunna betyda att du har fysiska eller mentala problem eller att de skulle kunna orsaka social pinsamhet/genans)?

4. Under den gångna veckan, fanns det några platser eller situationer (t.ex. kommunala transportmedel, biografer, folksamlingar, broar, tunnlar, köpcentra/gallerior, att vara ensam) som du undvek, eller kände dig rädd för (obekväm i, ville undvika eller lämna), på grund av rädsla att få en panikattack? Finns det några andra situationer som du skulle ha undvikit eller känt dig rädd för om de hade uppkommit under veckan, av samma anledning? Om du svarar ja på endera frågan, var vänlig skatta din grad av rädsla och undvikande för den gångna veckan.

5. Under den gångna veckan, fanns det några aktiviteter (t.ex. fysisk ansträngning, sexuellt umgänge, att ta en varm dusch eller bad, att dricka kaffe, att se en spännande eller skrämmande film) som du undvek, eller kände dig rädd för (kände dig obekväm att göra, ville undvika eller avbryta), därför att de orsakade fysiska upplevelser liknande dem du känner under en panikattack eller som du var rädd skulle utlösa en panikattack? Finns det några andra aktiviteter som du skulle ha undvikit eller känt dig rädd för om de hade funnits under veckan, av samma anledning? Om du svarat ja på endera frågan, var vänlig skatta din grad av rädsla och undvikande av dessa aktiviteter under den gångna veckan.

6. Under den gångna veckan, hur mycket störde ovanstående symtom som helhet (panikattacker och begränsade symtomattacker, oro för attacker, samt rädsla för situationer och aktiviteter på grund av attacker) din förmåga att arbeta eller att fullgöra ansvarstaganden hemma? (Om ditt arbete eller dina ansvarstaganden hemma var mindre omfattande än vanligt den gångna veckan, svara då hur du tror att du tror att du skulle ha gjort om dina åtaganden hade varit som vanligt).

7. Under den gångna veckan, hur mycket störde panikattacker och begränsade symtomattacker, oro om attacker, samt rädsla för situationer och aktiviteter på grund av attacker, ditt sociala liv? (Om du inte hade särskilt många möjligheter till sociala kontakter den gångna veckan, svara då hur du tror att du skulle ha gjort om du hade haft sådana möjligheter).

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Panic Disorder Severity Scale – Self rated (PDSS-SR) Svensk översättning av Lars-Göran Öst (ost@psychology.su.se) och Jan Bergström (jan.bergstrom@karolinska.se)

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License