PCL-S

Nedan följer en lista över problem och besvär som kan uppstå efter stressfyllda/traumatiska livshändelser. Läs igenom beskrivningen av varje problem eller besvär noga och markera sedan det påstående som bäst stämmer in på hur stort problem vart och ett av alternativen varit för dig under den senaste månaden.


Återkommande, besvärande minnen, tankar eller mentala bilder av den/de stressfyllda händelsen/rna?

Återkommande, besvärande drömmar om den/de stressfyllda händelsen/rna?

Att du plötsligt handlat eller känt som om den/de stressfyllda händelsen/rna hände igen (som om du gick igenom det på nytt)?

Att du känt dig mycket upprörd när något påminde dig om den/de stressfyllda händelsen/rna?

Haft fysiska reaktioner (t.ex. att hjärtat slår tungt, svårigheter att andas, svettning) när något påmint dig om den/de stressfyllda händelsen/rna?

Undvikit att tänka på eller tala om den/de stressfyllda händelsen/rna eller undvikit känslor som är förknippade med händelsen/rna?

Undvikit aktiviteter eller situationer för att de påmint dig om den/de stressfyllda händelsen/rna?

Svårigheter att minnas viktiga delar av den/de stressfyllda händelsen/rna?

Tappat intresset för aktiviteter som du brukade tycka om?

Känslor av att vara distanserad eller avskärmad från andra människor?

Känsla av att vara känslomässigt avtrubbad eller vara oförmögen att ha kärleksfulla känslor för de som står dig nära?

En känsla av att din framtid på något sätt kommer att förkortas?

Svårigheter att somna eller att sömnen störs av att du vaknar?

Känt irritation eller haft utbrott av illska?

Haft koncentrationssvårigheter?

Varit hyperalert, vaksam eller på din vakt?

Känt dig lättskrämd eller ryckt till för minsta sak?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Fri att använda i forskning och klinisk verksamhet. Formuläret finns att tillgå via Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License