PCL-5

Instruktioner: Detta svarsformulär frågar om problem som du kan ha haft efter en mycket stressfylld erfarenhet som innefattar faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld. Detta kunde vara något som hände dig direkt, någonting du bevittnade, eller någonting du lärde dig hände en nära familjemedlem eller nära vän.

Några exempel är en allvarlig olycka; brand; katastrof såsom en orkan, tornado, eller jordbävning; fysisk eller sexuell attack eller misshandel; krig; mord; eller självmord.

Först, vänligen svara på några få frågor om din värsta händelse, vilket för denna svarsblankett innebär den händelse som just nu besvärar dig mest. Detta kan vara en av exemplen ovan eller någon annan mycket stressfylld erfarenhet. Dessutom, det kan vara en enstaka händelse (till exempel, en bilkrasch) eller flertal liknande händelser (till exempel, flertal stressfyllda händelser i en krigszon eller upprepade sexuella övergrepp).

Sist kommer frågor som undersöker vilka problem du upplevt under den senaste månaden.


Hur många år sedan hände det? (vänligen uppskatta om du inte är säker. Om det inträffade var inom 6 månader svara 0. Om mellan 6-12 månader svara 1.)

antal år
Innefattade det faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld?

Hur upplevde du det?

Om händelsen involverade döden av en nära familjemedlem eller nära vän, var det på grund av någon form av olycka eller våld, eller var det på grund av naturliga orsaker?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Upprepade, störande, och oönskade minnen av den stressfyllda erfarenheten?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Upprepade, störande drömmar om den stressfyllda erfarenheten?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Plötsligt känner eller agerar som om den stressfyllda erfarenheten faktiskt händer igen (som om du var faktiskt tillbaka, återupplevde den)?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Känna sig mycket upprörd när något påminde dig om den stressfyllda erfarenheten?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Ha starka fysiska reaktioner när något påminde dig om den stressfyllda erfarenheten (till exempel, bultande hjärta, andningssvårigheter, svettning)?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Undvika minnen, tankar, eller känslor relaterade till den stressfyllda erfarenheten?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Undvika yttre påminnelser om den stressfyllda erfarenheten (till exempel, människor, platser, samtal, aktiviteter, objekt, eller situationer)?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Problem att komma ihåg viktiga delar av den stressfyllda erfarenheten?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Ha starka negativa föreställningar om dig själv, andra människor, eller världen (till exempel, ha tankar som: Jag är dålig, det är något allvarligt fel med mig, ingen kan litas på, världen är fullständigt farlig)?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Beskylla dig själv eller någon annan för den stressfyllda erfarenheten eller det som hände efter den?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Ha starka negativa känslor som rädsla, fasa, ilska, skuld, eller skam?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Förlust av intresse i aktiviteter som du brukade njuta av?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Känna sig avlägsen eller avskuren från andra människor?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Problem att uppleva positiva känslor (till exempel, vara oförmögen att känna lycka eller ha känslor av kärlek för människor nära dig)?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Irriterat beteende, ilskeutbrott, eller agera aggressivt?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Ta för många risker eller göra saker som kan orsaka dig skada?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Vara “superalert” eller vaksam eller på vakt?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Känna sig nervös eller lättskrämd?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Ha svårt att koncentrera sig?

Under den senaste månaden, hur mycket har du besvärats av: Problem att somna eller att sova ihållande?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© PCL-5 (8/14/2013) Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr -- National Center for PTSD. Översatt från Engelska till Svenska av Nenad Paunović, leg. psykoterapeut, docent i psykologi, 2015

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License