MFS

Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har mått den senaste månaden. När du ska jämföra med hur det var tidigare ska du göra det med hur det var innan du blev sjuk/skadades. I tabellen för varje fråga finns fyra påståenden som beskriver Inga, Lätta, Medelsvåra och Svåra besvär. Vi vill att du markerar det påstående som bäst beskriver dina besvär. Om du tycker att du hamnar mellan två påståenden markerar du 'mellan'-alternativet.

För mer information om MFS, se www.mf.gu.se


Trötthet

Har du känt dig trött den senaste månaden? Det spelar ingen roll om det är fysisk (muskulär trötthet) eller trött i huvudet. Om det nyligen hänt något ovanligt (t.ex. en olycka eller tillfällig sjukdom) skall du försöka bortse från det.

Oföretagsamhet

Har du svårt att sätta igång med saker? Känner du dig oföretagsam och tar det emot när du skall sätta igång med något, oavsett om det är en ny uppgift eller om det gäller saker du gör varje dag.

Mental uttröttbarhet

Blir du snabbt trött ”i huvudet” när hjärnan måste arbeta? Blir du mentalt trött av saker som att läsa, titta på TV eller delta i samtal med flera personer. Måste du ta pauser eller byta aktivitet?

Mental återhämtning

Om du måste ta pauser, hur lång tid tar det för dig att återhämta dig efter att du har arbetat ”tills du stupar” eller tills du tappat förmågan att kunna koncentrera dig på det du gör.

Koncentrationssvårigheter

Har du svårt att samla tankarna och koncentrera dig?

Minnesstörningar

Glömmer du oftare än tidigare och behöver du minneslappar, eller måste leta mer hemma eller på arbetet?

Tanketröghet

Känner du dig trög eller långsam i tankearbetet? Detta gäller känslan av att det tar ovanligt lång tid för att avsluta en tankegång eller för att lösa en uppgift som kräver tankearbete.

Stresskänslighet

Har du haft svårt att hantera stress, alltså att göra många saker samtidigt och under tidspress?

Ökad känslosamhet

Har du ovanligt lätt för att gråta? Faller du lätt i gråt när du t.ex. ser en sorglig film eller när du pratar med dina anhöriga. Om det nyligen hänt något ovanligt (t.ex. en olycka eller sjukdom) skall du försöka bortse från det.

Irritabilitet eller ”kort stubin”

Är du ovanligt lättretad eller lättirriterad för saker som du tidigare tyckte var bagateller.

Överkänslighet för ljus

Är du känslig för starkt ljus?

Överkänslighet för ljud

Är du känslig för ljud?

Minskad nattsömn

Sover du dåligt om nätterna? Om din nattsömn har ökat, skattas detta som ”0”. Om du tar sömntabletter och sover normalt, skattas detta som 0.

Ökad sömn

Sover du mer och/eller djupare än vanligt? Om din sömn har minskat markeras detta som ”0”. Obs! Räkna in även sömn dagtid.

Dygnsvariationer

Finns det tider på dygnet då de besvär vi frågat om (t ex trötthet, koncentration) är bättre eller sämre? Med regelbundet menar vi här åtminstone 3-4 dagar i veckan.

Dygnsvariationer

Om det finns en dygnsvariation, när mår du som bäst?

Dygnsvariationer

Om det finns en dygnsvariation, när mår du som sämst?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyright Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License