MDQ

Vänlingen läs igenom följande påståenden och markera det som stämmer för dig.


Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du mådde så bra eller var så överaktiv att andra inte tyckte du var dig lik, eller du var så uppåt att du ställde till med problem för dig själv?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var så irriterad att du blev högljudd eller skrek åt människor, började gräla eller blev våldsam?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du kände dig mycket mer självsäker än vanligt?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du sov betydligt mindre än vanligt utan att det påverkade dig?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var mycket mer pratsam eller pratade fortare än vanligt?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och tankar rusade i huvudet eller du inte kunde hejda tankeflödet?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var så lättdistraherad av händelser omkring dig att du hade svårt att koncentrera dig eller vara fokuserad på en uppgift?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du hade mycket mer energi än vanligt?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var mycket mer aktiv eller gjorde många fler saker än vanligt?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var betydligt mer social och utåtriktad än vanligt? (T ex ringde vänner mitt i natten)

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du var mycket mer intresserad av sex än i vanliga fall?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du gjorde saker du inte brukar göra eller som andra människor skulle ha tyckt var överdrivna, tokiga eller riskabla?

Har det någon gång i ditt liv funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och du slösade med pengar på ett sätt som skapade problem för dig eller din familj?

Om du svarat ”ja” på mer än en av ovanstående frågor, har då flera av dessa någonsin inträffat under samma tidsperiod?

I vilken utsträckning orsakade dessa saker problem för dig? (T ex oförmåga att arbeta, svårigheter att fungera i familjen, ekonomiska problem, juridiska problem, meningsskiljaktigheter, bråk eller våldsamheter)

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Översatt av Dr. Lars Häggström, Psykiatriska Kliniken i Halmstad, med tillstånd av Hirschfeld, R.M.A., Williams, J.B., Spitzer, R.L., Calabrese, J.R., Flynn, L., Keck, P.E. Jr., Lewis, L., McElroy, S.L., Post, R.M., Rapport, D.J., Russell, J.M., Sachs, G.S., Zajecka, J. (2000) "Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire", American Journal of Psychiatry 157(11): 1873-1875.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License