LSAS-SR

Liebowitz skala för social ångest

Fyll i följande formulär med det mest passande svarsalternativet som listas nedan. Basera svaren på hur du har känt dig den senaste veckan (tänk dig in i hur du skulle reagera om du inte har varit med om situationen under veckan). Om du har fyllt i formuläret tidigare, försök vara konsekvent i hur du bedömer varje situation. Var vänlig gör en skattning för samtliga påståenden:


Grad av rädsla att (1.) Tala i telefon på allmän plats

Graden av undvikande att (1.) Tala i telefon på allmän plats

Grad av rädsla att (2.) Delta i små grupper - ha en diskussion med andra

Graden av undvikande att (2.) Delta i små grupper - ha en diskussion med andra

Grad av rädsla att (3.) Äta på offentliga platser – darrar du eller känner dig obehaglig

Graden av undvikande att (3.) Äta på offentliga platser – darrar du eller känner dig obehaglig

Grad av rädsla att (4.) Dricka tillsammans med andra på offentliga platser

Graden av undvikande att (4.) Dricka tillsammans med andra på offentliga platser

Grad av rädsla att (5.) Tala med människor i maktposition – t.ex. en chef, lärare

Graden av undvikande att (5.) Tala med människor i maktposition – t.ex. en chef, lärare

Grad av rädsla att (6.) Uppträda eller tala inför publik – gäller en större publik

Graden av undvikande att (6.) Uppträda eller tala inför publik – gäller en större publik

Grad av rädsla att (7.) Gå på fest – en vanlig fest där du känner några men inte alla

Graden av undvikande att (7.) Gå på fest – en vanlig fest där du känner några men inte alla

Grad av rädsla att (8.) Arbeta när någon ser på – alla sorts arbeten

Graden av undvikande att (8.) Arbeta när någon ser på – alla sorts arbeten

Grad av rädsla att (9.) Skriva när någon ser på – t.ex. signera en check på en bank

Graden av undvikande att (9.) Skriva när någon ser på – t.ex. signera en check på en bank

Grad av rädsla att (10.) Ringa till någon du inte känner särskilt väl

Graden av undvikande att (10.) Ringa till någon du inte känner särskilt väl

Grad av rädsla att (11.) Tala med personer du inte känner särskilt väl

Graden av undvikande att (11.) Tala med personer du inte känner särskilt väl

Grad av rädsla att (12.) Träffa främmande människor

Graden av undvikande att (12.) Träffa främmande människor

Grad av rädsla att (13.) Urinera på en offentlig toalett – där andra personer kan vara närvarande

Graden av undvikande att (13.) Urinera på en offentlig toalett – där andra personer kan vara närvarande

Grad av rädsla att (14.) Komma in i ett rum där andra redan sitter – en mindre grupp där ingen behöver byta plats

Graden av undvikande att (14.) Komma in i ett rum där andra redan sitter – en mindre grupp där ingen behöver byta plats

Grad av rädsla att (15.) Vara i centrum för uppmärksamheten - t.ex. berätta något inför andra

Graden av undvikande att (15.) Vara i centrum för uppmärksamheten - t.ex. berätta något inför andra

Grad av rädsla att (16.) Ta ordet vid ett möte – sittande från din plats vid ett mindre möte eller stående vid ett större möte

Graden av undvikande att (16.) Ta ordet vid ett möte – sittande från din plats vid ett mindre möte eller stående vid ett större möte

Grad av rädsla att (17.) Göra ett skriftligt prov

Graden av undvikande att (17.) Göra ett skriftligt prov

Grad av rädsla att (18.) Uttrycka en avvikande mening eller ogillande till personer du inte känner särskilt väl

Graden av undvikande att (18.) Uttrycka en avvikande mening eller ogillande till personer du inte känner särskilt väl

Grad av rädsla att (19.) Se personer du inte känner väl i ögonen – vanlig ögonkontakt

Graden av undvikande att (19.) Se personer du inte känner väl i ögonen – vanlig ögonkontakt

Grad av rädsla att (20.) Avge en rapport till en grupp – en muntlig rapport till en mindre grupp

Graden av undvikande att (20.) Avge en rapport till en grupp – en muntlig rapport till en mindre grupp

Grad av rädsla att (21.) Göra försök till sexuell kontakt

Graden av undvikande att (21.) Göra försök till sexuell kontakt

Grad av rädsla att (22.) Lämna tillbaka varor till en affär

Graden av undvikande att (22.) Lämna tillbaka varor till en affär

Grad av rädsla att (23.) Ordna en fest

Graden av undvikande att (23.) Ordna en fest

Grad av rädsla att (24.) Motstå en påstridig försäljare

Graden av undvikande att (24.) Motstå en påstridig försäljare – undvikande betyder att lyssna på försäljaren alltför länge

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© LSAS/LSAS-SR är kostnadsfri i Sverige. www.fbanken.se

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License