ISI

Insomnia Severity Index - Med följande frågor - skatta hur pass allvarliga dina sömnsvårigheter har vart de senaste veckorna


Svårigheter att somna på kvällen

Vakna upp under natten

Vakna upp för tidigt på morgonen

Hur missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?

I hur pass hög grad anser du att dina sömnsvårigheter stör dig i din vardag (t.ex. trötthet, arbete, fritid, koncentration, minne och humör)?

I hur pass hög grad tror du att andra personer märker av att dina sömnsvårigheter försämrar din livskvalitet?

Hur oroad är du över dina nuvarande sömnsvårigheter?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© copyright Morin 1993 - Fritt att använda

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License