EQ-5D

Hälsoenkät
Svensk version (Swedish version)
Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag.


Rörlighet

Hygien

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

Smärtor/besvär

Oro/nedstämdhet

Ditt Nuvarande hälsotillstånd

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd är, finns den termometer-liknande skalan här nedanför.

Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd = 100, och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd = 0.
Vi vill att Du på denna skala väljer hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv bedömer det.

Gör detta val genom att dra punkten från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.

Bästa tänkbara
Sämsta tänkbara

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© EuroQoL Group 1990

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License