EDE-Q

Instruktioner: Följande frågor handlar enbart om de senaste fyra veckorna (28 dagar). Var vänlig läs varje fråga noga. Vänligen besvara alla frågorna, tack.

Frågor 1-12: Var vänlig ringa in lämplig siffra till höger om respektive fråga. Kom ihåg att frågorna enbart gäller de senaste 4 veckorna (28 dagar).


Har du avsiktligt försökt att begränsa mängden mat du äter i syfte att påverka din vikt eller figur (oavsett om du har lyckats eller ej)?

Har du låtit bli att äta någonting alls under långa perioder (8 timmar eller mer, under din vakna tid) i syfte att påverka din vikt eller figur?

Har du försökt att undvika att äta någon mat som du gillar, i syfte att påverka din vikt eller figur (oavsett om du har lyckats eller ej)?

Har du försökt att följa bestämda regler avseende ditt ätande (t.ex. en kalorigräns) för att påverka din vikt eller figur (oavsett om du har lyckats eller ej)?

Har du haft en klar önskan att vara tom i magen med målet att påverkar din vikt eller figur?

Har du haft en stark önskan om att din mage ska vara helt platt?

Har tankar om mat, ätande eller kaloriinnehåll lett till svårigheter för dig att koncentrera dig på saker du är intresserad av (t.ex. att arbeta, följa ett samtal eller läsa)?

Har tankar om vikt eller figur försämrat din koncentration för saker du är intresserade av (t.ex. att arbeta, följa ett samtal eller läsa)?

Har du haft en klar rädsla för att tappa kontrollen över ditt ätande?

Har du haft en klar rädsla för att gå upp i vikt?

Har du känt dig tjock?

Har du haft en stark önskan att gå ner i vikt?

Under de senaste 28 dagarna, hur många gånger har du ätit vad andra skulle betrakta som en ovanligt stor mängd mat (givet omständigheterna)?

antal
Under hur många av de här tillfällena hade du en känsla av att du har tappat kontrollen över ditt ätande (under tiden du höll på att äta)?

antal
Under hur många av de senaste 28 dagarna inträffade sådana episoder av överätning (dvs, då du ätit en ovanligt stor mängd mat och du hade en känsla av kontrollförlust under tiden du åt)?

antal
Under de senaste 28 dagarna, hur många gånger har du tvingat dig själv att kräkas som ett sätt för att kontrollera din vikt eller figur?

antal
Under de senaste 28 dagarna, hur många gånger har du tagit laxermedel som ett sätt för att kontrollera din vikt eller figur?

antal
Under de senaste 28 dagarna, hur många gånger har du tränat på ett överdrivet eller tvångsmässigt sätt för att kontroller din vikt, figur, mängden fett eller för att bränna kalorier?

antal
Under hur många av de senaste 28 dagarna, har du ätit i hemlighet (dvs. i smyg)? ...Bortse från episoder av hetsätning

Vid hur stor del av de gångerna som du har ätit har du känt skuld (känt att du har gjort något fel) på grund av påverkan på din vikt eller figur? ...Bortse från episoder av hetsätning

Under de senaste 28 dagarna, hur bekymrad har du varit över att andra ska se dig äta? ...Bortse från episoder av hetsätning

Har din vikt (siffrorna på vågen) påverkat hur du tänker om (bedömer) dig själv som person?

Har din figur påverkat på hur du tänker om (bedömer) dig själv som person?

Hur upprörd skulle du bli om du skulle bli ombedd att bara väga dig en gång i veckan (varken mer eller mindre ofta) under de kommande fyra veckorna?

Hur missnöjd har du varit med din vikt (siffrorna på vågen)?

Hur missnöjd har du varit med din figur?

Hur illa till mods har du känt dig när du har tittat på din kropp (t.ex. i spegel, i affärernas skyltfönster, vid klädbyte eller när du har tagit en dusch eller ett bad)? 0

Hur illa till mods har du känt dig när andra har sett din kropp (t.ex. i omklädningsrum, när du har simmat eller haft åtsittande kläder)?

Hur mycket väger du nu? (Försök göra en så bra uppskattning som möjligt)

kg
Hur lång är du? (Försök göra en så bra uppskattning som möjligt)

centimeter
För kvinnor: Under de senaste 3-4 månaderna har du missat någon mensperiod? (lämna 0 om du är man)

antal
Hur många p-piller har du ätit under de senaste 3-4 månaderna?

antal

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyright Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License