DUDIT

Här är ett antal frågor om droger. Vi är tacksamma om du svarar så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.
Vill du själv hålla koll på dina drogvanor kan du gå till http://escreen.se/. För mer info kring testet och tolkning besök http://www.beroendecentrum.se


droglista.pdf
Hur ofta använder du andra droger än alkohol? (Se droglistan.)

Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle?

Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger?

Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger?

Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot?

Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat?

Hur ofta under senaste året har du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort?

Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan?

Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger?

Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger?

Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© © 2002 Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna & Frans Schlyter, version 2.2 Karolinska Institutet. Frågor: tel. 08-517 74869 E-post anne.h.berman@ki.se

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License