DIP-Q

Detta formulär handlar om hur Du i allmänhet är som människa, d.v.s. hur Du vanligen brukar göra, tänka och känna.

Tänk Dig ett personligt genomsnitt de senaste fem åren. Enskilda påståenden kan verka lite udda. Tillsammans ger dock Dina svar ett viktigt mönster.

Vi är intresserade av vad just Du upplever, inte vad andra tycker eller vad Du tror andra anser att man bör tycka.

Det finns inga "rätta" eller "fel" svar Kryssa för om Du tycker påståendet om Dig stämmer eller inte stämmer! Tag ställning till alla påståenden och försök svara så uppriktigt som möjligt!


Jag föredrar att arbeta tillsammans med andra och är inte rädd för kritik eller ogillande

Jag umgås ogärna med andra människor om jag inte är säker på att jag är omtyckt

Jag är försiktig i nära relationer eftersom jag är rädd att göra bort mig eller bli avvisad

Jag har oftast en känsla av att jag inte duger eller att min närvaro inte är önskad

Jag känner mig trygg och säker och har inget emot att göra nya bekantskaper

Jag tror att jag är socialt oduglig, oattraktiv eller mindre värd än andra

Jag ger mig ogärna in i något nytt för att inte hamna i pinsamma situationer

Jag känner mig för det mesta spänd och ängslig

Jag ägnar mig inte åt sånt som kan innebära risk för kroppsliga skador

Jag har lätt att fatta vardagliga beslut och är inte beroende av råd eller stöd av andra

Jag överlåter helst ansvaret åt andra för hur jag ska leva mitt liv

Jag håller inte med någon som jag tycker har fel

Jag har svårt att själv ta itu med saker och ting eftersom jag är rädd för att göra fel

Jag kan gå med på att göra saker som jag egentligen inte vill, bara för att få stöd och bli omtyckt

Jag klarar mig bra själv och har inte svårt att vara ensam

Om min partner övergav mig skulle jag genast söka en ny, bara för att slippa vara ensam

Jag känner mig trygg eftersom jag vet att jag kan ta vara på mig själv

Jag har svårt att ställa krav på människor som jag är beroende av

Jag har svårt att hävda mina behov gentemot arbetskamrater och anhöriga

Jag förlorar mig lätt i detaljer på bekostnad av helheten

Jag har svårt att avsluta en uppgift eftersom jag bara kan acceptera ett perfekt resultat

Jag prioriterar arbetet framför familj, vänner och nöjen

Jag har en starkare känsla för moral än de flesta

Jag har inte svårt att kasta utslitna eller värdelösa föremål

Jag vill att andra ska göra saker på mitt sätt

När det gäller pengar är jag en generös person och sparar inte för framtida nödsituationer

Jag är envis och vill alltid göra som jag är van

Jag gör helst saker och ting själv, annars kan jag inte lita på att det blir ordentligt gjort

Jag är försiktig och försöker alltid gardera mig mot misstag genom kontroller och eftertanke

Jag är tvehågsen och har svårt att fatta viktiga beslut

Jag håller hårt på traditioner och sociala normer

Jag är på min vakt för att inte bli utnyttjad eller bedragen

Jag tvivlar ständigt på att de människor jag känner verkligen går att lita på

Jag måste skydda mig mot andras illvilja och ogillar därför att ge förtroenden

Jag är på min vakt och undrar över den verkliga meningen med vad folk säger eller gör

Jag litar på andra människor och förutsätter att dom är lojala

Jag känner mig ofta tvungen att försvara både mitt rykte och min person mot andras angrepp

Jag misstänker ofta att min partner är otrogen

Jag tror att vänlighet och tjänstvillighet är ett sätt att dölja onda avsikter

Jag tar mycket illa vid mig om något går mig emot

Jag ser mina egna uppfattningar som de enda rätta

Jag tycker om att umgås med vänner

Inom min familj står vi varandra känslomässigt nära

För det mesta trivs jag bäst när jag får vara med andra människor

Jag är nästan inte alls intresserad av sexuell kontakt

Jag bekymrar mig ofta över de svårigheter jag har i kontakten med andra

Det finns inte mycket som jag med glädje ägnar mig åt

Det finns människor utanför min familj som står mig nära

Jag tar inte åt mig av vare sig beröm eller kritik

Andra uppfattar mig som kall, okänslig eller otillgänglig

Jag har svårt att uttrycka starka känslor mot andra

Jag är en ”filosofisk” person på det sättet att jag lätt fastnar i grubblerier och djupa tankar

Jag förstår inte hur jag ska vara för att inte bryta mot samhällets skrivna och oskrivna regler

Jag tycker ofta att människor pratar om mig

Jag uppfattar särskilda budskap i sådant som händer omkring mig

Jag kan kommunicera med andra genom telepati

Jag har en speciell förmåga att veta när vissa saker ska hända innan dom verkligen hänt

Skuggor eller föremål i ett rum kan ofta ta mänsklig gestalt för mig

Jag har ofta kroppsupplevelser som andra tycker är märkliga och har svårt att förstå

Folk tycker ofta att jag uttrycker mig på ett underligt sätt

Jag är mycket bekymrad över hur jag är som människa

Andra reagerar på mitt sätt att visa känslor

Människor tycker nog att jag är lite konstig, underlig eller egen

Jag känner mig trygg tillsammans med människor jag känner

Jag tycker ibland att jag hör ljud som andra inte hör eller ser saker som andra inte ser

Det finns dom som tycker att jag är kylig och avvisande till mitt sätt

Jag försjunker lätt i grubblerier om detaljer i mitt utseende

Jag försjunker lätt i grubblerier om sex eller våld

Jag har haft svårt att anpassa mig till samhällets normer och jag har flera gånger gjort olagliga handlingar

Jag ljuger om det tjänar mina syften

Jag är impulsiv och följer omedelbart stundens ingivelse

Jag har 'kort stubin' vilket gjort att jag hamnat i flera slagsmål

Jag tycker om att leva farligt och tänker sällan på vare sig min egen eller andras säkerhet

Jag är mån om att sköta mitt arbete på bästa sätt

Jag är noga med att betala mina räkningar i tid

Jag bryr mig inte om ifall andra far illa så länge jag får som jag själv vill

Om inte saker och ting går som jag vill, tappar jag humöret, brusar upp eller blir våldsam

Samhällets regler får gälla för andra men inte för mig

När något går snett för mig är det oftast någon annans fel

Den som står i vägen för mig får skylla sig själv om han eller hon råkar illa ut

Jag har svårt att behålla vänner men har däremot inte svårt att skaffa nya

Jag plågas aldrig av skuldkänslor

Jag tar inte lärdom av bestraffning så att jag ändrar mitt beteende

Om jag inser att ett förhållande är ohållbart kan jag avsluta det på ett lugnt och ordnat sätt

Jag har ofta starka känslor för andra och känslorna kan växla snabbt mellan extremt positivt och extremt negativt

Människor som jag beundrat har ofta gjort mig besviken

Mitt sätt att vara som person medför ofta problem på arbetet, i skolan eller hemma

Jag känner en stark inre vilsenhet - jag vet egentligen inte vem jag är

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag gör av med för mycket pengar

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag har sex med människor som jag knappt känner

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag dricker för mycket

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag använder droger

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag hetsäter

Jag handlar ofta oövertänkt eller impulsivt vilket leder till att jag kör bil vårdslöst

Andra människor verkar besvärade över vad jag gör eller säger

Jag har aldrig hotat med att begå självmord

Jag brukar inte försöka skada mig genom att exempelvis skära mig eller ta för mycket tabletter.

Mitt känsloläge kan växla snabbt - ena stunden kan jag må bra och i nästa stund känna mig ledsen, irriterad eller ångestfylld

Jag plågas av en känsla av inre tomhet

Jag blir ofta så arg att jag förlorar kontrollen

När jag mår riktigt dåligt kan jag få plågsamma overklighetskänslor

När jag känner mig pressad kan jag få för mig att människor vill mig illa

Jag har lätt för att komma 1 bråk eller gräl med folk, särskilt när jag känner mig hindrad eller styrd

Ska jag engagera mig i något så vill jag se ett snabbt resultat, eller få snabb utdelning, annars får det vara

Jag är osäker på vad jag vill göra med mitt liv

Jag känner mig illa till mods om jag inte är i centrum för uppmärksamheten

Många tycker att jag är sexuellt utmanande

Många uppfattar mig som ytlig och känslomässigt labil

Jag använder mig av mitt utseende för att få uppmärksamhet

Main personlighet har varit ett hinder att nå dit jag velat komma

Andra klagar på att jag pratar mycket utan att få något viktigt sagt

Jag är den typ av person som gärna spelar ut hela sitt känsloregister

Jag påverkas väldigt lätt av andra personer eller händelser

Jag är så öppen av mig att obekanta snabbt känns som nära vänner

Jag har ett starkt behov av spänning och uppmärksamhet

Andra inser inte alltid vilken viktig och talangfull person jag är

Jag tänker ofta på vilken överlägsen person jag är eller skulle kunna bli

Bara några få utvalda kan förstå mig eller bli mina vänner

För mig är det viktigt att vara beundrad

Andra tycker att jag drar nytta av människor för egen vinning

Människor klagar på att jag inte visar sympati eller medkänsla

Jag är sällan avundsjuk på andras prestationer eller framgångar

Jag tror inte att andra är avundsjuka på mig

Jag har beskyllts för att vara stöddig och överlägsen

När jag var barn (under 15 år): Jag mobbade, skrämde eller hotade ofta andra

När jag var barn (under 15 år): Jag startade ofta slagsmål

När jag var barn (under 15 år): Jag hotade med pistol eller annat farligt vapen, exempelvis kniv, slagträ, sönderslagen flaska

När jag var barn (under 15 år): Jag var grym mot andra människor

När jag var barn (under 15 år): Jag var grym mot djur

När jag var barn (under 15 år): Jag stal eller rånade från andra

När jag var barn (under 15 år): Jag tvingade andra till sex

När jag var barn (under 15 år): Jag anlade brand med flit

När jag var barn (under 15 år): Jag krossade fönster eller förstörde andras saker

När jag var barn (under 15 år): Jag gjorde inbrott i någons hus eller bil

När jag var barn (under 15 år): Jag ljög mycket

När jag var barn (under 15 år): Jag stal och snattade ofta

När jag var barn (under 15 år): Jag stannade borta över natten utan lov redan innan jag fyllde 13

När jag var barn (under 15 år): Jag rymde hemifrån och stannade borta på natten mer än en gång

När jag var barn (under 15 år): Denna fråga gäller hur det var för dig innan du fyllde femton!

När jag var barn (under 15 år): Jag skolkade ofta från skolan

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Ingen copyright

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License