CPRS-M-S

En fråga om minnesstörning till dig som patient (CPRS-M-S)


Frågan gäller hur du uppfattar att ditt minne fungerar för närvarande. Sätt en ring runt siffran som du tycker stämmer bäst. Använd gärna mellanliggande alternativ.

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
©

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License