CPAQ-8

Chronic Pain Acceptance Questionnaire

Nedan finner du ett antal påståenden. Skatta hur sant varje påstående är för dig genom att markera ett alternativ för varje påstående.


Jag fortsätter att leva som vanligt oavsett hur mycket smärta jag har.

Även om saker har förändrats lever jag ett normalt liv trots min kroniska smärta.

Jag lever ett fullvärdigt liv trots att jag har kronisk smärta.

Att hålla min smärta under kontroll har högsta prioritet när jag gör något.

Innan jag kan göra upp några bestämda planer måste jag få viss kontroll över min smärta.

När min smärta ökar kan jag fortfarande sköta det jag har ansvar för.

Jag undviker att sätta mig i situationer där smärtan skulle kunna öka.

Min oro och rädsla över vad smärtan kan göra mig är sann.

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Rovner, G.; Årestedt, K.; Gerdle, B.; Börsbo, B. & McCracken, LM, (2013). Psychometric properties of the 8-item Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ - 8) in a Swedish Chronic Pain Cohort. Journal of Rehabilitation Medicine. 45: 00–00 Instrumentet kan användas fritt, vi uppskattar dock att bli informerade om/när det används klinisk eller och för forskning. Skicka mail till graciela.rovner@neuro.gu.se Också är du välkommen med frågor.

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License