CORE-10

Detta formulär innehåller 10 påståenden om hur Du har haft det den senaste veckan. Läs varje påstående och tänk efter hur ofta det har varit på detta sätt under den senaste veckan. Markera det alternativ som stämmer bäst för Dig.


Jag har känt mig spänd, ängslig eller nervös

Jag har känt att jag haft någon att vända mig till när det behövts

Jag har känt att jag kunnat klara av situationer där något gått snett

Att prata med andra har känts alldeles för jobbigt

Jag har haft panikkänslor eller varit skräckslagen

Jag har haft planer på att ta mitt liv

Jag har haft svårigheter att somna in eller att sova en hel natt

Jag har känt förtvivlan eller hopplöshet

Jag har känt mig olycklig

Minnen eller bilder har trängt sig på och stört mig

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyright MHF and CORE System Trust

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License