CHEXI

CHILDHOOD EXECUTIVE FUNCTIONING INVENTORY (CHEXI) TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE

Nedan finner du ett antal påståenden. Läs varje påstående noga och ange därefter hur väl påståendet ifråga stämmer överens för ditt barn (alt. barnet i din klass).


Har svårt att komma ihåg långa instruktioner

Verkar sällan kunna motivera sig själv att göra något som han/hon inte vill göra

Glömmer lätt bort vad han/hon själv håller på med, mitt i en aktivitet

Har svårt att fullfölja mindre roliga uppgifter om han/hon inte blir lovad någon form av belöning i samband med uppgiften

Har en tendens att göra saker utan att först tänka efter vad som kan hända

När man ber honom/henne göra flera saker kommer han/hon endast ihåg den första eller sista saken

Har svårt att tänka sig ett annat sätt att lösa ett problem eller genomföra något när han/hon kört fast

När något ska göras blir han/hon lätt lockad av 'roligare' saker

Glömmer lätt bort vad han/hon blir ombedd att hämta

Blir så upphetsad när något särskilt ska hända (t.ex.åka på utflykt, gå på kalas) att han/hon har svårt att sitta stilla

Har märkbara problem att göra saker som han/hon tycker är tråkiga

Har svårt att planera utförandet av en aktivitet (t.ex. att få med sig alla saker som behövs för en utflykt eller det som ska med till skolan)

Har svårt att bromsa sina handlingar trots uppmaningar

Har svårt att utföra handlingar I flera led (t.ex. för små barn att klä på sig alla kläder i följd utan påminnelse, större barn: göra alla läxor självständigt)

För att han/hon ska kunna koncentrera sig krävs att han/hon tyckeratt uppgiften är rolig

Har svårt att låta bli att skatta eller le i situationer när detta är olämpligt

Har svårt att berätta om något som han/hon varit med om på ett sätt så att andra lätt förstår

Har svårt att genast avbryta en aktivitet vid tillsägelse. Måste t.ex. hoppa ett par gånger extra efter det att man bett honom/henne att sluta

Har svårt att förstå muntliga instruktioner om man inte samtidigt visar hur han/hon ska göra

Har svårt med uppgifter eller aktiviteter som har flera steg

Har svårt att tänka ett par steg framåt eller lära av erfarenheter

Leker på ett vildare sätt eller fjantar sig mer än andra barn I grupp (t.ex .vid kalas eller gruppaktiviteter)

Har svårt att göra saker som kräver mental ansträngning som t.ex. räkna baklänges

Har svårt att hålla saker I huvudet samtidigt som han/hon ska göra något annat

Tänker ofta högt, även när han/hon ska lösa enklare uppgifter

Har svårt att förstå tid jämfört med andra barn i samma ålder. Kan t.ex. fråga stup i kvarten hur lång tid det är kvar tills ett program på TV börjar

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© http://www.chexi.se/<br> Catale, C., Meulemans, T., & Thorell, L. B. (in press). The Childhood Executive Function Inventory (CHEXI): Confirmatory Factorial analyses and cross-cultural clinical validity in a sample of 8–11 years old Children. Journal of Attention Disorders, doi: 10.1177/1087054712470971

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License