CFQ

Cognitive Functions Questionaire

Följande frågor rör sådant vi alla kan missa då och då. Vissa saker kanske händer oftare än andra. Vi vill veta hur ofta detta hänt dig de senaste sex månaderna. Markera det påstående som bäst stämmer för dig.


Måste du läsa om det du precis läst, för att du inte tänkt på innehållet?

Går du från ett rum till ett annat och upptäcker att du glömt, vad du gått för att göra?

Missar du skyltar vid vägkanten?

Brukar du blanda ihop höger och vänster när du ger riktningsbeskrivningar?

Händer det att du stöter ihop med andra?

Händer det att du glömmer huruvida du släckt lyset, stängt av spisen eller låst dörren?

Missar du att lägga märke till människors namn när du träffar dem?

Säger du saker som du i efterhand inser kan tas som förolämpande?

Missar du vad andra säger till dig när du är upptagen med annat?

Förlorar du humöret och ångrar dig efteråt?

Lämnar du viktiga brev obesvarade i dagar?

Glömmer du var du ska svänga av på en väg du är välbekant med men sällan använder?

Händer det att du inte upptäcker det du söker i en affär, fastän det finns där?

Händer det att du plötsligt funderar över om du använt ett ord i dess rätta sammanhang?

Har du svårt att bestämma dig?

Glömmer du avtalade möten?

Glömmer du var du lagt saker som t ex en tidning eller en bok?

Händer det att du slängt bort sådant du tänkt spara och sparar sådant du tänkt slänga t ex du slänger tändsticksasken och stoppar den använda tändstickan i fickan?

Tänker du på annat när du egentligen borde vara uppmärksam på något som sägs?

Glömmer du människors namn?

Händer det att du påbörjar saker hemma och senare finne att du distraherats till att göra något annat oavsiktligt?

Händer det att du inte riktigt kan minnas något fastän du 'har det på tungan?'

Glömmer du vad du kommit till affären för att handla?

Tappar du saker?

Händer det att du inte kommer på något att säga?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© D. E. Broadbent, P. F. Cooper, P. FibGerald and K. R. Parke

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License