AUDIT

Här är ett antal frågor om dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.
Vill du själv hålla koll på dina drogvanor kan du gå till http://escreen.se/. För mer info kring testet och tolkning besök http://www.beroendecentrum.se


Hur ofta dricker du alkohol?

2. Hur många glas (se exempel) Dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?

3. Hur ofta dricker Du sex sådana glas eller mer vid samma tillfälle?

4. Hur ofta under det senaste året har Du inte kunnat sluta dricka sedan Du börjat?

5. Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra något som Du borde för att Du drack?

6. Hur ofta under senaste året har Du behövt en drink på morgonen efter mycket drickande dagen innan?

7. Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller samvets-förebråelser på grund av Ditt drickande?

8. Hur ofta under det senaste året har Du druckit så att Du dagen efter inte kommit ihåg vad Du sagt eller gjort?

9. Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av Ditt drickande?

10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska på det?

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Översatt och bearbetat av prof. Hans Bergman, Karolinska Institutet, Stockholm

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License