ASQ

Attachment Style Questionnaire

Läs följande påståenden och välj det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in på dig som person. Detta gör du genom att markera det på skalan.

Svara så uppriktigt som möjligt, det bästa svaret är många gånger det som du först kommer att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, det är vad du själv tycker och känner som är det viktiga.


1. I stort sett är jag en person som är värd att lära känna.

2. Jag är lättare att lära känna än de flesta andra.

3. Jag känner mig säker på att andra kommer att finnas till hands för mig när jag behöver dem.

4. Jag litar hellre på mig själv än till andra människor.

5. Jag föredrar att hålla mig för mig själv.

6. Att be om hjälp är att medge att man är misslyckad.

7. Människors värde bör bedömas utifrån vad de åstadkommer.

8. Att åstadkomma saker är viktigare än att bygga upp relationer.

9. Att göra sitt bästa är viktigare än att komma överens med andra.

10. Om det är något du skall göra bör du göra det även om någon blir sårad.

11. Det är viktigt för mig att vara omtyckt.

12. Det är viktigt för mig att undvika att göra saker som andra inte skulle gilla.

13. Jag tycker att det är svårt att fatta beslut när jag inte vet vad andra tycker.

14. Mina relationer till andra är oftast ytliga.

15. Ibland tycker jag att jag inte duger någonting till.

16. Jag tycker det är svårt att lita på andra människor.

17. Jag tycker det är jobbigt att vara beroende av andra.

18. Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja ha dem.

19. Jag har ganska lätt att komma nära andra människor.

20. Jag tycker att det är lätt att lita på andra.

21. Det känns bra för mig att vara beroende av andra människor.

22. Jag oroar mig för att andra inte skall bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om dem.

23. Jag oroar mig för att människor skall komma mig för nära.

24. Jag oroar mig för att jag inte skall vara lika bra som andra människor.

25. Jag har blandade känslor inför närhet till andra.

26. Samtidigt som jag vill komma andra nära så känner jag obehag inför det.

27. Jag undrar varför människor skulle vilja engagera sig i mig.

28. Det är mycket viktigt för mig att ha en nära relation.

29. Jag oroar mig mycket över mina relationer.

30. Jag undrar hur jag skulle klara mig utan någon som älskar mig.

31. Jag känner mig trygg i min kontakt med andra.

32. Jag känner mig ofta utanför eller ensam.

33. Jag oroar mig ofta för att jag inte riktigt passar in bland andra människor.

34. Andra människor har sina problem så jag besvärar dem inte med mina.

35. När jag pratar om mina problem med andra känner jag mig för det mesta skamsen eller dum.

36. Jag är för upptagen med annat för att lägga alltför mycket tid på relationer.

37. Om det är något som bekymrar mig så märker andra oftast det och bryr sig om mig.

38. Jag är säker på att andra människor kommer tycka om och respektera mig.

39. Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem.

40. Andra människor gör mig ofta besviken.

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyirght Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License