AAQ-II

Nedan finns en lista med påståenden. Var vänlig skatta hur sant varje påstående är för dig.


Mina smärtsamma erfarenheter och minnen gör det svårt för mig att leva ett liv som jag skulle sätta värde på

Jag är rädd för mina känslor

Jag oroar mig för att inte kunna kontrollera mina bekymmer och känslor

Mina smärtsamma minnen hindrar mig från att ha ett meningsfullt och tillfredställande liv

Det verkar som att de flesta människor hanterar sina liv bättre än jag gör

Ängslan står i vägen för min framgång

Känslor skapar problem i mitt liv

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Ingen copyright

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License