Psykolog Therese Gammer

Här kan du fylla i formulär som hjälper mig att bättre förstå och få en överblick över ditt mående. Det kommer att vara till hjälp för oss att veta hur vi ska gå vidare.

Läs instruktionerna till varje formulär noga. Svara på alla frågor, även om det är någon fråga som är svår eller om det känns som om svarsalternativen inte helt passar in på din upplevelse. Gör gärna en egen anteckning om det på ett eget papper vid sidan av, så pratar vi om frågan efteråt.

Lägg inte för lång tid på att svara på varje fråga utan lita på din första känsla när du svarar på frågorna.

För att komma till min hemsida, gå till: www.gammer.se